Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Październik 2012

Wykroczenia i przestępstwa przy rozwiązywaniu umowy o pracę

autor: Kalina Jarosławska | 28 października 2012

Koszty procesu w razie zawarcia ugody

autor: Kalina Jarosławska | 19 października 2012

Ugoda sądowa i pozasądowa – skutki prawne

autor: Kalina Jarosławska | 13 października 2012

Ugoda – sposób na zakończenie sporu sądowego

autor: Kalina Jarosławska | 7 października 2012