Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Kwiecień 2013

Potrącenia z odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę

autor: Kalina Jarosławska | 28 kwietnia 2013

Wynagrodzenie pracownika przywróconego, lecz niedopuszczonego do pracy

autor: Kalina Jarosławska | 17 kwietnia 2013

Odprawa pośmiertna

autor: Kalina Jarosławska | 2 kwietnia 2013

Sąd przywrócił do pracy – co dalej?

autor: Kalina Jarosławska | 1 kwietnia 2013