Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Czerwiec 2013

Ile wynosi odprawa emerytalno-rentowa?

autor: Kalina Jarosławska | 27 czerwca 2013

Dłuższe urlopy dla rodziców a zwolnienie z pracy

autor: Kalina Jarosławska | 16 czerwca 2013

Gdy nie złożyłeś odwołania w terminie…

autor: Kalina Jarosławska | 9 czerwca 2013