Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Skrócenie okresu wypowiedzenia

autor: Kalina Jarosławska | 2 czerwca 2015

Zwolnienie za porozumieniem stron a zwolnienie dyscyplinarne

autor: Kalina Jarosławska | 15 lutego 2014

Ugoda sądowa – wzór

autor: Kalina Jarosławska | 20 marca 2013

Co to jest outplacement?

autor: Kalina Jarosławska | 11 stycznia 2013

Odprawa pieniężna po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony

autor: Kalina Jarosławska | 16 grudnia 2012

Bezpodstawne obniżenie pensji, a w tle mobbing

autor: Kalina Jarosławska | 11 listopada 2012

Wykroczenia i przestępstwa przy rozwiązywaniu umowy o pracę

autor: Kalina Jarosławska | 28 października 2012

Ugoda – sposób na zakończenie sporu sądowego

autor: Kalina Jarosławska | 7 października 2012

Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę – wzór

autor: Kalina Jarosławska | 3 września 2012