Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Co pracodawca powinien zawrzeć w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony?

autor: Kalina Jarosławska | 14 lutego 2011

Tytuł postu niestety wyszedł nieco przydługi, ale nie dało się inaczej :-)

Jednak do rzeczyodpowiedzmy sobie na pytanie, jakie elementy muszą znaleźć się w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dlaczego jest to ważne?

Prawidłowo formułując wypowiedzenie, pracodawca chroni się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracownika.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno:

  • nastąpić na piśmie,
  • wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie (spełniającą wymogi wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego).

Wypowiedzenie powinno również zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi odwołaniu do sądu pracy, ze wskazaniem terminu wniesienia powództwa oraz właściwego sądu (wraz z jego nazwą i adresem).

Dodatkowo w wypowiedzeniu można zawrzeć inne elementy, w zależności od wyboru pracodawcy, na przykład pracodawca może udzielić pracownikowi przysługującego mu urlopu albo zobowiązać go do zwrotu powierzonego mu mienia pracodawcy jeszcze przed ustaniem stosunku pracy. Niekiedy spotyka się również sytuacje, w których pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, jednak nie jest to całkowicie poprawna praktyka, chyba że pracownik wcześniej wyraził na to zgodę.

NAJWAŻNIEJSZE jednak:

  • pisemna forma wypowiedzenia oraz
  • prawidłowe wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie,

ich brak uprawnia bowiem pracownika do wytoczenia przeciwko pracodawcy powództwa z powodu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Wkrótce napiszę więcej o takim powództwie.

#144566

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: