Co pracodawca powinien zawrzeć w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony?

przez Kalina Jarosławska dnia 14 lutego 2011

Tytuł postu niestety wyszedł nieco przydługi, ale nie dało się inaczej 🙂

Jednak do rzeczyodpowiedzmy sobie na pytanie, jakie elementy muszą znaleźć się w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dlaczego jest to ważne?

Prawidłowo formułując wypowiedzenie, pracodawca chroni się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracownika.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno:

  • nastąpić na piśmie,
  • wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie (spełniającą wymogi wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego).

Wypowiedzenie powinno również zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi odwołaniu do sądu pracy, ze wskazaniem terminu wniesienia powództwa oraz właściwego sądu (wraz z jego nazwą i adresem).

Dodatkowo w wypowiedzeniu można zawrzeć inne elementy, w zależności od wyboru pracodawcy, na przykład pracodawca może udzielić pracownikowi przysługującego mu urlopu albo zobowiązać go do zwrotu powierzonego mu mienia pracodawcy jeszcze przed ustaniem stosunku pracy. Niekiedy spotyka się również sytuacje, w których pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, jednak nie jest to całkowicie poprawna praktyka, chyba że pracownik wcześniej wyraził na to zgodę.

NAJWAŻNIEJSZE jednak:

  • pisemna forma wypowiedzenia oraz
  • prawidłowe wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie,

ich brak uprawnia bowiem pracownika do wytoczenia przeciwko pracodawcy powództwa z powodu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Wkrótce napiszę więcej o takim powództwie.

#144566

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: