Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Czego czytelnicy szukali na blogu – listopad 2013

autor: Kalina Jarosławska | 8 grudnia 2013

Dzisiaj krótkie podsumowanie statystyk wyszukiwania fraz kluczowych, które w listopadzie 2013 r. po prowadziły czytelników na blog:

brak konsultacji związkowej przed zwolnieniem – jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego albo korzysta z jego ochrony bez takiego członkostwa, to konsultacja związkowa przed rozwiązaniem stosunku pracy jest obowiązkowa, a jej brak skutkuje niezgodnością zwolnienia z prawem, co – w zależności od rodzaju umowy o pracę i samego zwolnienia – rodzi roszczenia o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie.

czy można wręczyć dyscyplinarkę jeżeli pracownik zwolnił się z pracy – można, jeżeli stosunek pracy nadal trwa i zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne.

czy można wręczyć dyscyplinarkę przy zwolnieniu za porozumieniem stron – rozumiem, że chodzi o rezygnację z porozumienia stron na rzecz zwolnienia dyscyplinarnego. No cóż, pracodawca nie ma obowiązku godzić się na porozumienie i może zamiast tego zwolnić dyscyplinarnie.

czy odmowa nowych warunków umowy o pracę musi zawierać przyczynę – nie.

czy odprawa to rekompensata za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – nie, jest to rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

czy pracownikowi jak wypowiada się warunki płacy i pracownik się na to nie zgodzi to trzeba zapłacić odprawę – nie zawsze, tylko wówczas, gdy wypowiedzenie następuje z przyczyn niedotyczących pracownika, pracodawca podlega ustawie o zwolnieniach grupowych, a odmowy przyjęcia nowych warunków nie można uznać za współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę. Szerzej przeczytasz o tym tutaj: Wypowiedzenie zmieniające a odprawa pieniężna.

przy zwolnieniu dyscyplinarnym kto musi udowodnić winę – pracodawca musi udowodnić okoliczności podane jako przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego, w tym i odpowiedni stopień winy pracownika.

rozwiązanie umowy o pracę podczas pobierania zasiłku rehabilitacyjnego – pewnie chodzi o świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli pracownik zatrudniony był u pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy, umowy o pracę nie można rozwiązać bez wypowiedzenia w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego oraz przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, czyli z grubsza przez ok. 9 miesięcy.

szef chce zmienić mi treść rozwiązania umowy o pracę, aby uniknąć wypłacenia odprawy – jeżeli oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę zostało już złożone, to jego zmiana – a ściśle rzecz biorąc cofnięcie i złożenie nowego – zależy wyłącznie od zgody pracownika.

wypowiedzenie a zajście w ciąży w biegu wypowiedzenia umowy określonej – taka umowa nie ma prawa się rozwiązać. Co wówczas należy zrobić? Szerzej przeczytasz o tym tutaj: Pracownica, której wypowiedziano umowę o pracę zachodzi w ciążę – co dalej?

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: