Czego czytelnicy szukali na blogu – styczeń 2014

przez Kalina Jarosławska dnia 1 lutego 2014

Dzisiaj krótkie zestawienie fraz kluczowych, po których w styczniu 2014 r. czytelnicy trafiali na blog:

co przerywa bieg terminu odwołania do sądu – nic nie przerywa. Jeżeli jednak uchybisz terminowi z nie swojej winy, możesz wnosić o jego przywrócenie.

sąd pracy pozew 7 dni święto – pewnie chodzi o to, czy święto wydłuża nam termin do wniesienia odwołania. Jeżeli przypada w trakcie 7-dniowego terminu, to nie. Jeżeli jednak przypada w ostatnim dniu terminu, to na mocy odpowiednio stosowanych przepisów Kodeksu cywilnego należy uznać, że termin upływa dnia następnego, czyli wydłuża się o jeden dzień.

z jakim dniem zaczyna się okres wypowiedzenia przez pracownika – z dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

zmiana roszczenia w sądzie pracy  ile razy – nie ma tu żadnych ograniczeń, ale powtarzające się zmienianie roszczeń wygląda niepoważnie.

brak wypłaty odszkodowania za zakaz konkurencji – opcje są dwie: albo dalej przestrzegasz zakazu konkurencji i dochodzisz odszkodowania przed sądem, albo jesteś zwolniony z zakazu konkurencji (ale już bez prawa do odszkodowania)

opłata od skargi kasacyjnej – w sprawach z zakresu prawa pracy 30 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. Jeżeli przekracza, opłatę nalicza się według zasad ogólnych, czyli 5% od wartości przedmiotu zaskarżenia.

czy ekwiwalent za urlop nalicza się od płacy netto czy brutto – zawsze brutto.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: