Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Czy do umowy o pracę trzeba wpisywać okres wypowiedzenia?

autor: Kalina Jarosławska | 7 października 2011

Tytuł posta to zapytanie, które wpisane w wyszukiwarce prowadzi do tego bloga. Dotychczas napisałam sporo postów dotyczących okresów wypowiedzenia, ale żaden z nich nie daje odpowiedzi na powyższe pytanie. Niniejszym więc odpowiadam :-) Odpowiedź będzie inna dla umowy o pracę na czas nieokreślony i na czas określony. Zacznijmy od tej pierwszej.

Okres wypowiedzenia w umowie o pracę na czas nieokreślony

W umowie o pracę na czas nieokreślony nie musisz wpisywać okresu wypowiedzenia, bowiem wynika on wprost z Kodeksu pracy. Przypomnę, że okres ten wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli u danego pracodawcy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli u danego pracodawcy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli u danego pracodawcy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okresu tego nie można skutecznie skrócić „z góry”, nawet jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę. Wówczas zastosowanie znajdą i tak okresy ustawowe. Natomiast już po dokonaniu wypowiedzenia pracodawca i pracownik mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, przy czym ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę (tj. nadal pozostaje ono rozwiązaniem wskutek wypowiedzenia przez jedną ze stron i tak należy wpisać w świadectwie pracy).

Okres wypowiedzenia w umowie o pracę na czas określony

Inaczej rzecz się ma z umową na czas określony. Tutaj wręcz konieczne jest wskazanie dopuszczalności wypowiedzenia w samej umowie, inaczej bowiem nie będzie można jej w ogóle wypowiedzieć. 

Jeśli chodzi o wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, będą obowiązywały tu takie zasady, jak przy umowie na czas nieokreślony.

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: