Diagram – roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

przez Kalina Jarosławska dnia 13 lutego 2012

Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie graficzną informację o roszczeniach przysługujących pracownikowi w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Co do zasady w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jednak niektóre grupy osób są uprzywilejowane i mogą się domagać również przywrócenia do pracy (wraz z wynagrodzeniem za cały czas pozostawania bez pracy, z tym, że będzie ono należne dopiero w przypadku podjęcia pracy po wydaniu przez sąd wyroku przywracającego do niej).

Diagram dotyczy tylko sytuacji, gdy w umowie o pracę przewidziano możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu dwutygodniowego.


{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karol Sienkiewicz | Dochodzenie wierzytelności Luty 13, 2012 o 21:33

Czy rzeczywiście tylko niektórzy pracownicy mają roszczenie o przywrócenie do pracy?

Przecież jest uchwała Składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego
z 17 listopada 2011 r. – III PZP 6/11
Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas
określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego
rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone w art.
59 w zw. z art. 56 k.p.
Powyższe ma niebagatelne znaczenie, po stronie pracownika
powstaje bowiem roszczenie nie tylko o odszkodowanie, ale również o przywrócenie do
pracy (za wyjątkiem sytuacji, gdy upłynął już termin do którego umowa miała trwać, albo
gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jak pozostał do
jej rozwiązania).

Odpowiedz

Kalina Jaroslawska Luty 13, 2012 o 21:54

Diagram siłą rzeczy przedstawia zagadnienie w uproszczonej formie – w odniesieniu do wypowiedzenia, które jest dopuszczone w samej umowie o pracę, więc nie poruszyłam w nim kwestii, która nie wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Uchwała, którą cytujesz, jest niestety dowodem na chwiejne stanowisko SN w tym zakresie. Dziękuję jednak za zwrócenie uwagi – precyzja przede wszystkim.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: