Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Diagram – roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

autor: Kalina Jarosławska | 13 lutego 2012

Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie graficzną informację o roszczeniach przysługujących pracownikowi w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Co do zasady w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jednak niektóre grupy osób są uprzywilejowane i mogą się domagać również przywrócenia do pracy (wraz z wynagrodzeniem za cały czas pozostawania bez pracy, z tym, że będzie ono należne dopiero w przypadku podjęcia pracy po wydaniu przez sąd wyroku przywracającego do niej).

Diagram dotyczy tylko sytuacji, gdy w umowie o pracę przewidziano możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu dwutygodniowego.


{ liczba komentarzy: 2 }

Karol Sienkiewicz | Dochodzenie wierzytelności Luty 13, 2012 o 21:33

Czy rzeczywiście tylko niektórzy pracownicy mają roszczenie o przywrócenie do pracy?

Przecież jest uchwała Składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego
z 17 listopada 2011 r. – III PZP 6/11
Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas
określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego
rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone w art.
59 w zw. z art. 56 k.p.
Powyższe ma niebagatelne znaczenie, po stronie pracownika
powstaje bowiem roszczenie nie tylko o odszkodowanie, ale również o przywrócenie do
pracy (za wyjątkiem sytuacji, gdy upłynął już termin do którego umowa miała trwać, albo
gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jak pozostał do
jej rozwiązania).

Odpowiedz

Kalina Jaroslawska Luty 13, 2012 o 21:54

Diagram siłą rzeczy przedstawia zagadnienie w uproszczonej formie – w odniesieniu do wypowiedzenia, które jest dopuszczone w samej umowie o pracę, więc nie poruszyłam w nim kwestii, która nie wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Uchwała, którą cytujesz, jest niestety dowodem na chwiejne stanowisko SN w tym zakresie. Dziękuję jednak za zwrócenie uwagi – precyzja przede wszystkim.

Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: