Jak wygrane odwołanie do sądu pracy wpływa na treść świadectwa pracy?

przez Kalina Jarosławska dnia 20 lipca 2012

Zastanawiałeś/-łaś się kiedyś – jako pracodawca bądź pracownik – jak wygrane odwołanie wpływa na treść świadectwa pracy?

Dowiesz się tego w dzisiejszym poście 🙂

Jeżeli pracownik odwołuje się od rozwiązania umowy o pracę i wygrywa sprawę w sądzie, zależy mu na tym, aby odpowiednia informacja na ten temat znalazła się w świadectwie pracy. Ma to znaczenie dla ewentualnego uwiarygodnienia się przed nowym pracodawcą.

Jak pracodawca powinien zachować się w przypadku, gdy pracownik wygra odwołanie?

Wynika to z kodeksu pracy i przepisów wykonawczych określających szczegółową treść świadectwa pracy.

Jeżeli zatem pracownik został prawomocnie przywrócony do pracy bądź przyznano mu odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (czy to za wypowiedzeniem, czy to bez wypowiedzenia), pracodawca na żądanie pracownika jest obowiązany uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o orzeczeniu sądu.

W przypadku jednak gdy wygrany przez pracownika spór dotyczył zwolnienia dyscyplinarnego, które zostało uznane przez sąd za niezgodne z prawem, pracodawca powinien wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, z którego będzie wynikało, że umowa o pracę rozwiązała się za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Pracodawca ma na to 3 dni od daty uprawomocnienia się wyroku.

Przepisy wykonawcze nakazują dodatkowo powołać w nowym świadectwie pracy art. 97 § 3 kodeksu pracy, z którego wynika powyższy obowiązek, jednak wśród praktyków budzi to wątpliwości.

Po pierwsze dlatego, że nakaz ten wykracza poza treść art. 97 § 3 kodeksu pracy, który jest przepisem nadrzędnym wobec przepisów wykonawczych. Po drugie zaś z tego powodu wydawanie zupełnie nowego świadectwa traci sens, skoro nowy pracodawca i tak się dowie, że pracownik został uprzednio zwolniony dyscyplinarnie i że sąd orzekł o sprzeczności z prawem tego zwolnienia. Nowe świadectwo ma bowiem służyć temu, aby odzwierciedlać rzeczywistą sytuację pracownika w zakresie trybu rozwiązania umowy o pracę i jego zgodności z prawem, nie zaś temu, aby opowiadać innym pracodawcom historię rozstania z poprzednią firmą.

A co Ty o tym sądzisz?

Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca, pomimo istnienia obowiązku, odmawia wydania nowego bądź poprawionego świadectwa pracy? Niestety pozostaje wówczas wyłącznie droga sądowa i dochodzenie roszczenia o wydanie świadectwa o określonej treści oraz ewentualna późniejsza egzekucja.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

marek Wrzesień 18, 2013 o 20:08

Zakładam, że opisana sytuacja ma miejsce gdy zwolniony pracownik na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu otrzymał odszkodowanie albo został przywrócony do pracy, ale tej pracy nie podjął. Takie stanowisko zapisane jest Uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1995 r. I PZP 9/95 (OSNAPiUS 1996, nr 3, poz. 42). Zastanawiam się nad jednym: co zrobić z pracownikiem, który został przywrócony do pracy (na urlop wychowawczy – bo został zwolniony dyscyplinarnie w trakcie urlopu wychowawczego)? Czy jemu też należy wystawić (i jakie) świadectwo pracy? Przecież Sąd przywrócił go do pracy na takich samych warunkach pracy i płacy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: