Kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika?

przez Kalina Jarosławska dnia 3 sierpnia 2012

Kodeks pracy przewiduje kilka sytuacji, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę natychmiast bez winy pracownika. Nie tylko więc zwolnienie dyscyplinarne – tj. z winy pracownika – ma skutek natychmiastowy.

Sytuacje, które mam na myśli, wiążą się z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika z powodu choroby.

Pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby pracodawca może zwolnić dopiero po upływie określonego czasu:

  • gdy staż pracownika u danego pracodawcy jest krótszy niż 6 miesięcy – czas ten wynosi „dłużej niż 3 miesiące„, czyli 3 miesiące i jeden dzień,
  • gdy staż pracownika jest dłuższy – czas ten wynosi „dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące”, czyli zasadniczo 182 dni i 3 miesiące, a zatem łącznie ok. 9 miesięcy.

Czas, jaki musi odczekać pracodawca przed zwolnieniem pracownika ze znacznym stażem, jest bardzo długi i przez to dotkliwy. Często również zdarza się tak, że pracownicy, bazując na lukach prawnych, ponad miarę korzystają ze zwolnień lekarskich w taki sposób, że nie można im rozwiązać umowy o pracę. Tego typu przypadki opisywała niedawno Gazeta Wyborcza:

W praktyce pracodawcy po upływie 182 dni choroby mają problem wynikający z niepewności, czy pracownik uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego czy nie. Jest to istotne z punktu widzenia możliwości rozwiązania umowy o pracę w sposób zgodny z prawem.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest tu niestety mało pomocne. W jednym z wyroków (II PK 263/06) SN stwierdził bowiem, że ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego. 2 lata później (II PK 145/08) SN uznał, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie między wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z prawem, chyba że z decyzji tej wynika, iż w tym okresie pracownik miał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Wynika stąd, że niestety – żeby mieć pewność co do tego, czy można zwolnić pracownika czy nie, po 182 dniach niezdolności pracownika do pracy trzeba jeszcze poczekać na ustalenie, czy ma on prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Można próbować dowiadywać się w ZUS, choć z tym różnie bywa. Jak już pracodawca otrzyma decyzję o przyznaniu świadczenia, musi jeszcze poczekać na upływ kolejnych 3 miesięcy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: