Koszty procesu w razie zawarcia ugody

przez Kalina Jarosławska dnia 19 października 2012

W przypadku zawarcia ugody i umorzenia postępowania trzeba rozstrzygnąć, co się dzieje z kosztami procesu.

Ponownie musimy przeprowadzić podział miedzy ugodą sądową i pozasądową.

W razie zawarcia ugody sądowej koszty procesu znoszą się wzajemnie, co oznacza, że każda ze stron ponosi je własnym zakresie i nie zwraca nic drugiej – chyba że strony postanowią inaczej. Można się zatem umówić inaczej, np. że pozwany zwraca powodowi część opłaty sądowej od pozwu (jeżeli była uiszczona). Zdarza się to jednak rzadko, ponieważ ugoda ma prowadzić do definitywnego zamknięcia sporu w niezaognionej atmosferze, więc z reguły strony nie kłócą się już za bardzo o koszty.

Natomiast gdy dochodzi do zawarcia ugody pozasądowej, konieczna jest dodatkowa czynność powoda w postaci cofnięcia pozwu. Zasadniczo przy cofnięciu pozwu pozwany może żądać zwrotu kosztów procesu, jednak zazwyczaj kwestie te uregulowane są w samej ugodzie i strony uzgadniają, że koszty się znoszą wzajemnie – tak jak przy ugodzie sądowej.

Jednak nawet jeżeli pozwany pracodawca po cofnięciu pozwu takich kosztów chciałby dochodzić, to moim zdaniem skórka nie zawsze warta jest wyprawki. Zazwyczaj chodzi głównie o koszty zastępstwa procesowego (czyli koszty radcy prawnego bądź adwokata), a w procesach wynikających z odwołania od rozwiązania stosunku pracy na czas nieokreślony jest to stała stawka 60 zł.

Trochę inaczej jest przy odwołaniach od rozwiązania umowy o pracę na czas określony – tam koszty zastępstwa procesowego mogą być zależne od kwoty dochodzonego odszkodowania i wtedy stawka jest znacznie wyższa. W ugodzie pozasądowej trzeba więc zadbać o kwestię kosztów procesu.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

łukasz Październik 8, 2013 o 09:16

generalnie w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady w sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego roszczenia powoda już po złożeniu pozwu.

1) czy są inne wyjątki gdzie pomimo cofnięcia pozwu przez powoda, to pozwany będzie musiał zwrócić powodowi koszty procesu?

2) co w sytuacji gdy po złożeniu pozwu, pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnosi nowe okoliczności świadczące o tym, że pozwany nie ma legitymacji procesowej biernej (powód o tym nie wiedział a pozwany wcześniej go o tym nie poinformował a miał taki obowiązek bo tu chodzi o obowiązek z art 23 z ind.1 KP czyli poinformowanie o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę). jak powód cofnie pozew to jest szansa na obciążenie kosztami pozwanego?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Październik 9, 2013 o 15:32

Ad. 1. Na szybko – raczej nie ma takich wyjątków, wszystko zależy od sądu. Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pozwanego, to szanse są, tylko trzeba to dobrze uargumentować. Dodatkowo sądy pracy często same z siebie nie obciążają pracowników kosztami procesu.
Ad. 2. Myślę, że taka szansa istnieje, aczkolwiek zasadniczo obowiązek prawidłowego oznaczenia strony należy do powoda, nawet jeżeli jest to pracownik

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: