Natychmiastowa wykonalność wyroku w sprawie z zakresu prawa pracy

przez Kalina Jarosławska dnia 7 maja 2011

W pewnych sytuacjach wyrok zasądzający na rzecz pracownika należność pieniężną w sprawie z zakresu prawa pracy jest z urzędu lub może być natychmiast wykonalny. O jakie sytuacje chodzi?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nakazują sądowi pracy nadać wyrokowi zasądzającemu na rzecz pracownika rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu (tzn. bez wniosku pracownika), ale tylko w części, ograniczonej do pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Przez „pełne jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika” rozumie się wynagrodzenie zasadnicze, a także dodatki o charakterze stałym.

Niezależnie od tego szczególnego przepisu oczywiście sąd pracy może nadawać wydanym przez siebie wyrokom rygor natychmiastowej wykonalności również na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 333-338 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z tym przepisami rygor natychmiastowej wykonalności:

  • jest nadawany obowiązkowo z urzędu, jeżeli sąd zasądza roszczenie uznane przez pozwanego lub wydaje wyrok zaoczny uwzględniający powództwo;
  • może być nadany na wniosek pracownika, gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę (przy czym tutaj pracownik musi przekonać sąd co do istnienia tych okoliczności).

Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok sądu I instancji, choć nieprawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny, który – po uzyskaniu klauzuli wykonalności – pozwala wszcząć egzekucję komorniczą.

Jednak nie oznacza to, że wyrok opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności nie podlega zaskarżeniu albo nie może być zmieniony przez sąd II instancji na niekorzyść pracownika (np. poprzez oddalenie powództwa lub zmniejszenie zasądzonej kwoty). Gdyby tak się stało, kwota już wyegzekwowana przez pracownika będzie co do zasady podlegać zwrotowi w całości bądź w odpowiedniej części.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

pracownik Luty 10, 2012 o 11:02

Witam,
właśnie wczoraj wygrałam sprawę w sądzie pracy i sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności do wypłaty na moją rzecz odszkodowania w wys. miesięcznego wynagrodzenia. Jak długo mogę oczekiwać na realizację wypłaty? Dopiero po zapoznaniu się przez pracodawcę uzasadnienia wyroku czy np. w ciągu paru dni?

Odpowiedz

Kalina Jaroslawska Luty 10, 2012 o 12:03

Pracodawca może zapłacić dobrowolnie na podstawie wyroku z rygorem natychmiastowej wykonalności, ale zazwyczaj tego nie robi (ja się przynajmniej z tym nie spotkałam). Jeśli chce Pani otrzymać wypłatę, powinna Pani wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie wystąpić do komornika z wnioskiem o egzekucję, wskazując majątek pracodawcy, z którego egzekucja mogłaby nastąpić (np. z rachunków bankowych). Musi Pani jednak pamiętać, że w razie zmiany wyroku w II instancji – jeżeli pracodawca wniesie apelację – może być Pani zobowiązana do zwrotu pobranych kwot.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: