Odprawa pieniężna po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony

przez Kalina Jarosławska dnia 16 grudnia 2012

Nie ma wątpliwości, że odprawa pieniężna może przysługiwać również tym pracownikom, który mieli umowę o pracę na czas określony i który zostali zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracodawcy (o ile są spełnione inne warunki z ustawy o zwolnieniach grupowych).

W praktyce dochodzenie odprawy pieniężnej w takiej sytuacji może być utrudnione, ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie wymaga uzasadnienia.

Co do zasady to pracownik będzie musiał udowodnić, że do wypowiedzenia doszło z przyczyny jego niedotyczącej. Często jednak sądy ułatwiają życie pracownikowi i od pozwanego pracodawcy domagają się wskazania, jaki był rzeczywisty powód rozwiązania stosunku pracy.

Jak pracodawca może się wówczas bronić?

Podejmując obronę w procesie z powództwa pracownika o odprawę pieniężną, pracodawca musi pamiętać, że odprawa przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy przyczyna niedotycząca pracownika stanowiła wyłączny powód rozwiązania umowy o pracę. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli zostanie ustalone, że zachowanie pracownika w jakikolwiek sposób przyczyniło się do wypowiedzenia, odprawa pieniężna nie będzie mogła być przyznana.

Pracodawca powinien więc przede wszystkim wykazać, że motywem (czy współmotywem) wypowiedzenia były również czynniki leżące po stronie pracownika. Nie ma przy tym znaczenia, czy były one przez pracownika zawinione, czy nie.

Przykładem sytuacji, w której pracownik przyczynił się do rozwiązania umowy o pracę, jest nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli proponowane nowe warunki były rozsądne i uzasadnione nie tylko w punktu widzenia pracownika, ale i pracodawcy.

Może być też tak, że pracodawca nie wręcza pracownikowi formalnego wypowiedzenia zmieniającego, a jedynie ustnie lub na piśmie proponuje mu inne warunki pracy – czyli po prostu próbuje negocjować istniejące zasady zatrudnienia. Jeżeli były one uzasadnione i rozsądne, a pracownik je odrzuci i w konsekwencji otrzyma wypowiedzenie definitywne, można uznać, że ostatecznym motywem rozwiązania umowy o pracę była nie jakaś przyczyna niedotycząca pracownika, która stała za propozycją nowych warunków pracy, lecz zachowanie pracownika, który je odrzucił. Wówczas, skoro pracownik przyczynił się do wypowiedzenia, nie przysługuje mu odprawa pieniężna.

Mając to wszystko na względzie, trzeba pamiętać o dokładnym dokumentowaniu negocjacji z pracownikiem. Najlepiej więc, aby próba zmiany warunków pracy przybrała postać wypowiedzenia zmieniającego, a jeżeli tak się nie stało, przyda się korespondencja z pracownikiem bądź inne dowody na piśmie. Oczywiście zeznania świadków są ważne, ale pismo to pismo – często trudno z nim polemizować, więc i obrona przyjdzie łatwiej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: