Odprawa pośmiertna

przez Kalina Jarosławska dnia 2 kwietnia 2013

Jeżeli pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy albo w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie tego pracownika przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony 10 lat lub dłużej,
  • 6-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi i członkom rodziny pracownika uprawnionym do renty rodzinnej.

Kwotę odprawy pośmiertnej dzieli się po równo pomiędzy wszystkich uprawnionych. Jeżeli jest tylko jedna taka osoba, przysługuje mu połowa odprawy.

Odprawa pośmiertna nie należy się wówczas, gdy pracownik był ubezpieczony przez pracodawcę na życie, a wypłacone odszkodowanie osiągnęło co najmniej poziom ustawowej kwoty odprawy. Jeżeli natomiast jest ono niższe, pracodawca powinien wyrównać rodzinie różnicę.

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem, którego można dochodzić przed sądem. Jeżeli pracodawca odmawia jego wypłaty, należy skierować do sądu pracy pozew o zapłatę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: