Odsetki od odszkodowania za dyscyplinarkę niezgodną z prawem

przez Kalina Jarosławska dnia 6 marca 2013

Czy można żądać odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie dyscyplinarne?

Można.

Jest to świadczenie pieniężne, zgodnie zatem z Kodeksem cywilnym, jeżeli dłużnik (pracodawca) opóźnia się z jego wykonaniem (niezależnie od przyczyn), można żądać od niego odsetek za czas opóźnienia.

Problematyczne było jednak ustalenie momentu, od którego można naliczać odsetki.

Propozycje byłe dwie: albo od daty uprawomocnienia się wyroku zasądzającego odszkodowanie, albo od daty doręczenia pracodawcy odpisu pozwu.

Ostatecznie Sąd Najwyższy opowiedział się za drugą opcją, uznając, że odsetki ustawowe od odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie dyscyplinarne stają się wymagalne od dnia, w którym sąd pracy doręczył pracodawcy odpis pozwu o odszkodowanie.

Decyzja w tej sprawie zapadła w uchwale SN z dnia 6 marca 2003, sygn. akt III PZP 3/03.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech Marzec 15, 2013 o 18:41

A czemu nie od daty zwolnienia, skoro wówczas powstaje roszczenie o odszkodowanie?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Marzec 17, 2013 o 22:00

Bo liczymy od daty wymagalności, a wymagalność w tym przypadku możemy stwierdzić najwcześniej wówczas, gdy pracodawca otrzyma wezwanie do zapłaty – w postaci odpisu pozwu.

Odpowiedz

Lech Marzec 17, 2013 o 22:16

Nie rozumiem 🙂 Czyli wytaczając powództwo wytaczam je o roszczenie, które jeszcze nie jest wymagalne?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Marzec 17, 2013 o 22:45

Można tak powiedzieć 🙂 Istnieją inne przypadki, gdy doręczenie odpisu pozwu uznaje się za wezwanie do zapłaty bądź inną czynność niezbędną do powstania zobowiązania, nie mówiąc o jego wymagalności (np. wypowiedzenie umowy pożyczki). Ważne jest, żeby roszczenie było wymagalne w dacie wyrokowania.

Odpowiedz

Lech Marzec 17, 2013 o 22:54

Czy można zatem dojść do wniosku, że jeśli pracodawca jednostronnie dobrowolnie wypłaci odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie dyscyplinarne (i pracownik nie odwoła się do sądu o odszkodowanie), to po tenże pracodawca będzie mógł dochodzić wypłaconej sumy na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia się byłego już pracownika?

Kalina Jarosławska Marzec 17, 2013 o 23:25

Teoretycznie pewnie tak, jeżeli nie zachodzą przesłanki z art. 411 KC. W praktyce taki scenariusz jest moim zdaniem raczej mało realny.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: