Odszkodowanie – koszty zastępstwa procesowego zależne od kwoty roszczenia

przez Kalina Jarosławska dnia 21 marca 2012

W listopadzie 2011 r. w poście 60 zł kosztów zastępstwa procesowego za sprawę o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę pisałam o orzeczeniu Sądu Najwyższego, w którym sędziowie stanęli na stanowisku, że w procesie o odszkodowanie w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia koszty zastępstwa procesowego wynoszą 60 zł, a nie kwotę uzależnioną od wartości dochodzonego odszkodowania.

Abstrahując od słuszności takiego a nie innego rozstrzygnięcia, postawiłam wówczas pytanie, czy tak samo należy podejść do sprawy o odszkodowanie, gdy jest ono jedynym osiągalnym dla pracownika roszczeniem? Tak jest m. in. co do zasady przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony. Stwierdziłam wówczas, że moim zdaniem koszty zastępstwa procesowego w tego typu postępowaniu powinny być ustalane w zależności od wartości przedmiotu sporu, czyli faktycznie kwoty żądanego odszkodowania.

Niedawno natrafiłam na postanowienie Sądu Najwyższego, które dotyczy tej kwestii. Cieszy mnie niezmiernie, że SN jest tego samego zdania co ja 🙂 Teza orzeczenia jest bowiem następująca:

W sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu takiej umowy opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego określa się z zastosowaniem § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Jest to postanowienie SN z dnia 2 marca 2011 r., sygn. akt II PZ 2/11.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeżeli dochodzisz odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, to jeżeli wygrasz, a masz pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata, sąd powinien zasądzić na Twoją rzecz koszty zastępstwa procesowego w kwocie uzależnionej od wartości żądanego odszkodowania według następujących widełek:

  • 45 zł – dla wartości przedmiotu sporu do 500 zł,
  • 135 zł – dla wartości przedmiotu ponad 500 zł do 1.500 zł,
  • 450 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 15.00 zł do 5.000 zł,
  • 900 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 5.000 zł do 10.000 zł,
  • 1.800 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 10.000 zł 50.000 zł,
  • 2.700 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 50.000 zł do 200.00 zł,
  • 5.400 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 200.000 zł.

Jeżeli sąd zasądzi tylko 60 zł, możesz się od tego odwołać. Warto skorzystać z tej możliwości!

Zdjęcie: Image: vichie81 / FreeDigitalPhotos.net

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mateusz Październik 31, 2013 o 20:45

Wskazane przez Panią postanowienie dotyczy wypowiedzenia umowy na czas określony gdzie roszczenie o odszkodowanie jest co do zasady jedynym roszczeniem. Jestem ciekaw czy to postanowienie znajduje również zastosowanie w przypadku rozwiązania umowy zaw. na czas nieokreślony, gdzie mamy alternatywne roszczenia przywrócenia do pracy/uznania wyp. za bezskuteczne albo odszkodowania. W tym przypadku przy roszczeniach alternatywnych dochodziłoby do znacznej dysproporcji co do obowiązku zwrotu kosztów procesu, co było podniesione w orzeczeniu SN cytowanym w poprzednim wpisie o sygn. akt I PZP 6/10

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Listopad 11, 2013 o 21:38

W sytuacji roszczeń alternatywnych orzecznictwo stoi na stanowiska, że należy zasądzać jednolite koszty, tzn. 60 zł, niezależnie od tego, czy pracownik dochodzi odszkodowania czy przywrócenia do pracy (uznania wypowiedzenia za bezskuteczne).

Odpowiedz

Paweł Luty 16, 2014 o 23:15

A co z kosztami zastępstwa procesowego którego domaga się strona pozwana od powoda ? Czy obowiązuje 60 zł czy tabelka z wartościa przedmiotu sporu?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Luty 16, 2014 o 23:54

Dokładnie tak samo, czyli tabelka. Stawka kosztów zależy od rodzaju roszczenia, a nie strony, która wygrywa i domaga się ich zwrotu.

Odpowiedz

Kasia Październik 15, 2014 o 15:16

Witam,

a co w przypadku gdy w analogicznej sytuacji sąd nie obciążył powódki kosztami procesu? Ja jako pracodawca byłem reprezentowany przez radcę prawnego, powódka przegrała proces jednak sąd zwolnił ją w trybie art. 102 kpc (zasady słuszności) z ponoszenia kosztów procesu.

Czy ma Pani pomysł jak można to zaskarżyć?

Pozdrawiam,
Kasia

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Listopad 7, 2014 o 21:37

Argumenty zaskarżenia zależą od tego, jak sąd uzasadnił zastosowanie art. 102 kpc.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: