Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – jak odzyskać podatek?

autor: Kalina Jarosławska | 22 maja 2011

W poprzednim poście napisałam kilku słów o opodatkowaniu – a dokładnie o zwolnieniu z opodatkowania – odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Dzisiaj pora opowiedzieć o tym, jak można spróbować odzyskać podatek zapłacony (w formie zaliczek na podatek dochodowy) przez płatnika (pracodawcę bądź komornika, w zależności od tego, czy wyrok sądu jest wykonywany dobrowolnie, czy też w drodze egzekucji).

Odpowiedzi na pytanie „JAK?” należy szukać w Ordynacji podatkowej.

Zaliczki na podatek dochodowy, potrącone przez płatnika przy wypłacie odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, stanowią nadpłatę.

Niestety jednak zasadniczo zwrotu nadpłaty nie możemy żądać od razu po pobraniu zaliczek przez płatnika. Musimy najpierw złożyć zeznanie roczne, wykazując w nim wszystkie kwoty potrącone przez płatnika – zazwyczaj na podstawie przesłanego nam formularza PIT-11 (również komornik powinien dostarczyć nam taki formularz).

Jak odzyskać nadpłatę?

Aby odzyskać nadpłatę w podatku dochodowym, wynikającą z zaliczek niesłusznie pobranych przez płatnika przy wypłacie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, trzeba złożyć do urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty, w którym należy krótko opisać sytuację i wskazać, dlaczego domagamy się zwrotu nadpłaconego podatku. Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi nadpłatę, a my mamy jakiekolwiek zaległości podatkowe, nadpłata zostanie z urzędu zaliczona na poczet tych zaległości. W innych przypadkach będzie ona podlegała zwrotowi z urzędu, chyba że wskażemy, iż naszym życzeniem jest zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Nadpłata podlega zwrotowi zasadniczo w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. We wniosku do urzędu skarbowego możemy wskazać rachunek bankowy, na który ma być zwrócona nadpłata – inaczej zostanie ona wypłacona w gotówce.

Gdy urząd skarbowy odmówi stwierdzenia nadpłaty

Decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty można zaskarżyć do dyrektora izby skarbowej w drodze odwołania. Gdy odwołanie nie odniesie skutku, pozostaje droga sądowa – przed sądem administracyjnym, do którego wnosi się skargę na decyzje organów podatkowych.

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: