Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – do jakiego sądu?

przez Kalina Jarosławska dnia 14 maja 2011

Chcemy odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę i zastanawiamy się, jaki sąd jest właściwy do rozpoznania naszej sprawy.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno znajdować się pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy ze wskazaniem właściwego sądu. Teoretycznie zatem nie ma problemu z ustaleniem sądu, który byłby władny rozstrzygnąć naszą sprawę.

Ale UWAGA! – sąd oznaczony przez pracodawcę nie musi być jedynym właściwym sądem. Ma to znaczenie wszędzie tam, gdzie praca była wykonywana w innym miejscu niż siedziba pracodawcy. Świadomość tego jest bardzo istotna, albowiem kierując się tylko pouczeniem pracodawcy (który zazwyczaj wskazuje sąd właściwy dla swojej siedziby) pracownik może stwierdzić, że nie opłaca mu się wytaczać sprawy przed odległy sąd i ponosić  – nie tylko finansowe – koszty podróży. Niekiedy można w ten sposób pogrzebać szansę wygranej – i to z powodów absolutnie pozaprawnych. Co zatem na ten temat mówią przepisy?

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Sąd ogólnie właściwy dla pozwanego pracodawcy to sąd, w którym ma on miejsce zamieszkania bądź siedzibę. Właśnie ten sąd pracodawcy zazwyczaj wskazują w pouczeniu o prawie odwołania się do sądu pracy. Natomiast z przepisów jasno wynika, że powództwo może być wytoczone jeszcze przed inny sąd, w szczególności ten, w którego okręgu praca była bądź jest wykonywana.

Bardzo dobrze widać było to w sprawie jednego z moich klientów. Pracodawca miał siedzibę we Wrocławiu, ale klient wykonywał pracę w Warszawie, a także w domu – w Sopocie (zreszta zarówno Warszawa, jak i Sopot były wskazane jako miejsca wykonywania pracy w samej umowie o pracę). W wypowiedzeniu pracodawca jako sąd właściwy do rozpoznania odwołania wskazał Sąd Rejonowy we Wrocławiu (notabene nieprawidłowo, bo we Wrocławiu jest więcej niż jeden sąd rejonowy). Podróże z Sopotu do Wrocławia w ogóle nie wchodziły w grę, co przy braku alternatywnych możliwości spowodowałoby rezygnację z dochodzenia praw przez klienta. Ostatecznie sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe (który jest właściwy dla wszystkich spraw z zakresu prawa pracy z terenu Gdańska i Sopotu) i zakończyła się sukcesem w II instancji. Klient nie musiał nigdzie jeździć – to pracodawca musiał przyjechać do niego.

Pozew mający na celu zakwestionowanie wypowiedzenia umowy o pracę zawsze wnosimy do sądu rejonowego bez względu na wartość przedmiotu sporu.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarek Jakubowski Październik 25, 2012 o 01:08

Witam serdecznie a co jeśli w podobnej sytuacji jak powyżej jeśli siedzibą pracodawcy jest Wrocław miejscem wykonywanej pracy jest Gdańsk pozew został wysłany do sądy właściwego wskazanego przez pracodawcę czyli do Wrocławia jest już termin rozprawy , czy w ej sytuacji mogę wnioskować o przeniesienie rozprawy do Gdańska jako miejsca gdzie praca była wykonywana? Pozdrawiam Jarek

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Październik 28, 2012 o 23:28

Nie, na to jest już za późno.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: