Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego – brak zgody na nowe warunki?

przez Kalina Jarosławska dnia 14 czerwca 2014

Gdy pracodawca składa wypowiedzenie zmieniające, pracownik może odmówić jego przyjęcia i wówczas umowa o pracę rozwiązuje się z upływem właściwego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie, jeżeli pracownik – stosownie pouczony – przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę, a więc wchodzą one w życie po okresie wypowiedzenia.

Oczywiście od wypowiedzenia zmieniającego można się odwołać, żądając uznania go za bezskuteczne/przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach albo odszkodowania. Termin na odwołanie wynosi 7 dni.

Biorąc pod uwagę, że kodeks pracy wymaga od pracownika jakiejś reakcji na wypowiedzenie zmieniające i jednocześnie pozwala na odwołanie się od niego do sądu pracy, powstaje pytanie, czy samo odwołanie należy rozumieć jako brak zgody na nowe warunki zaproponowane przez pracodawcę?

Pewnie stwierdzisz, że tak. Skoro bowiem pracownik się odwołuje, to oznacza, że coś mu nie pasuje.

Ale zdziwię Cię. Z reguły tak nie jest. Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego nie jest co do zasady równoznaczne z odmową przyjęcia nowych warunków. W konsekwencji odwołanie takie nie musi prowadzić do rozwiązania umowy o pracę i powoduje wejście w życie nowych warunków.

Dlaczego tak jest?

Po pierwsze dlatego, że odwołanie służy zakwestionowaniu zasadności przyczyny podanej w wypowiedzeniu zmieniającym (przy umowie o pracę na czas nieokreślony) bądź jego zgodności z prawem, a nie nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę.

Po drugie dlatego, że odmowa przyjęcia nowych warunków to oświadczenie woli, które musi być skierowane do pracodawcy, a nie sądu.

Żeby można było stwierdzić, że odwołanie do sądu pracy stanowiło jednocześnie skuteczną odmowę pracownika co do przyjęcia nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę, musiałyby zaistnieć dwie okoliczności:

  • odpis odwołania (pozwu) do sądu pracy musiałby być doręczony pracodawcy nie później niż do upływu połowy okresu wypowiedzenia – liczy się data, w której pracodawca rzeczywiście odebrał pismo z sądu,
  • z odwołania wyraźnie musiałby wynikać brak zgody na nowe warunki, a nie tylko chęć zakwestionowania przyczyny wypowiedzenia zmieniającego bądź jego zgodności z prawem.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że brak zgody na warunki zaproponowane przez pracodawcę nie stanowi przesłanki umożliwiającej wniesienie odwołania do sądu pracy. Odwołać się można zawsze, niezależnie od tego, czy zgoda została wyrażona czy też nie.

Orzeczenia Sądu Najwyższego, do których warto zajrzeć:

  • wyrok z dnia 22 lipca 1998 r., sygn. akt I PKN 254/98
  • wyrok z dnia 1 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 515/99

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: