Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę – wzór

przez Kalina Jarosławska dnia 3 września 2012

Standardowy tekst formuły używanej w porozumieniach rozwiązujących umowę o pracę zazwyczaj brzmi podobnie mniej więcej tak:

miejsce i data

dane pracodawcy: nazwa i adres

dane pracownika: imię nazwisko/adres

POROZUMIENIE STRON

W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

Działając na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, z dniem wybrana przez strony data rozwiązania umowy o pracę pracodawca nazwa i adres pracodawcy i pracownik rozwiązują na mocy porozumienia stron umowę o pracę na czas określony/nieokreślony rodzaj umowy o pracę zawartą w dniu data zawarcia umowy o pracę.

 

Zasadniczo to wystarczy.

W praktyce oczywiście treść porozumienia często bywa szersza, zostają do niego bowiem włączone postanowienia dotyczące przykładowo:

  • zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, niekiedy z prawem do pracodawcy do żądania, aby pracownik stawił się na wezwanie (niekiedy uzgadnia się również wyprzedzenie, z jakim pracodawca powinien powiadomić pracownika o potrzebie stawienia się do pracy),
  • obowiązku zwrotu urządzeń i sprzętów powierzonych pracownikowi,
  • szczegółowego uregulowania obowiązku zachowania poufności,
  • dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
  • klauzuli, w której strony przyznają, że porozumienie wyczerpuje ich wzajemne pretensje i że nie mają do siebie roszczeń.

Akurat ta ostatnia klauzula bywa nieco problematyczna.

Na pewno nieskuteczne będzie zrzeczenie się przez pracownika roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę i innych należności, które korzystają z takiej samej ochrony (np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop). W związku z tym spotykane są różne sformułowania, m. in. takie właśnie jak wyżej. Widywałam również zobowiązanie pracownika do niepodnoszenia roszczeń wobec pracodawcy. Czy jest ono prawidłowe? Na pewno ma działanie psychologiczne, natomiast w razie sporu sądowego wszystko zależy od sędziego. Osobiście spotkałam się z różnymi poglądami sędziów na ten temat, trudno więc jednoznacznie wyrokować. Z punktu widzenia pracodawcy zawsze jednak lepiej zawrzeć taką lub podobną klauzulę w porozumieniu rozwiązującym umowę o pracę.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Wrzesień 17, 2013 o 16:03

Rzeczowe i przydatne opisanie zagadnienia 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: