Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Pracownik na wychowawczym – nie można go zwolnić?

autor: Kalina Jarosławska | 24 listopada 2012

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym jest chroniony przed zwolnieniem.

Art. 186[1] § 1 k.p.:

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wydawałoby się, że sprawa jest prosta.

Oczywiście w praktyce pojawił się problem, a mianowicie: czy pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym można zwolnić na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, czyli z przyczyn niedotyczących pracownika, np. reorganizacji firmy, likwidacji stanowiska pracy, itp.

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy z jednej z uchwał Sądu Najwyższego – z 13 lutego 2006 r., II PZP 13/05.

Nie wdając się w szczegóły: zdaniem SN, jeżeli mamy do czynienia ze zwolnieniami na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, to można rozwiązać stosunek pracy również z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym, chociażby nie zachodziły okoliczności wskazane w 186[1] § 1 k.p.

Na tych samych zasadach dopuszczalne będzie również zwolnienie pracownika, który pracuje na obniżonym etacie w ramach prawa do urlopu wychowawczego.

Zwolnienie pracownika korzystającego z praw związanych z urlopem wychowawczym będzie zatem zgodne z prawem, o ile podana przez pracodawca przyczyna niedotycząca pracownika jest prawdziwa. W przeciwnym przypadku – co, jak wiadomo, zdarza się nierzadko – pracownikowi przysługiwały będą roszczenia wynikające z niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę.

Decydując się na ewentualne odwołanie do sądu pracy, trzeba pamiętać o ryzyku zwrotu odprawy pieniężnej (jeżeli została wypłacona). Warto więc poradzić się profesjonalisty i skalkulować finansowe „za” i „przeciw”.

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: