Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za zakaz konkurencji

autor: Kalina Jarosławska | 25 maja 2013

Jeżeli upływa okres przedawnienia, strona zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia może tego uniknąć, podnosząc w procesie zarzut przedawnienia.

Okresy przedawnienia mają zróżnicowaną długość, przy czym w prawie pracy podstawowy okres przedawnienia to 3 lata – dla roszczeń ze stosunku pracy. Z upływem 3 lat przedawnia się np. roszczenie o wynagrodzenie czy roszczenie o ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

W praktyce pojawiło się pytanie, jaki okres przedawnienia należy stosować do roszczeń pracownika o odszkodowanie za zachowanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Problem wziął się stąd, że takie roszczenia nie są stricte roszczeniami ze stosunku pracy i nie wiadomo było, czy można do nich stosować okres 3-letni, o którym wspomniałam wyżej. Jeżeli zaś nie 3-letni, to wchodziłby w grę 10-letni okres przedawnienia określony w Kodeksie cywilnym.

Sama miałam jakiś czas temu podobny dylemat i trudno było mi dać klientowi jasną odpowiedź, pewną na 100%. Osobiście skłaniałam się do okresu 10-letniego, ze względu właśnie na fakt, że odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie uważałam za roszczenie ze stosunku pracy, gdyż po prostu taki stosunek już nie istniał. Ostrzegłam jednak klienta, że w razie sporu sąd może mieć inne zdanie i zawsze lepiej, dla pewności, zmieścić się w okresie 3-letnim.

Ogólnie swoich praw przed sądem lepiej dochodzić wcześniej niż później, chociażby z tego względu, że w miarę upływu czasu świadkowie zapominają ważne fakty, a dokumenty potrafią się zawieruszyć w niewiadomym miejscu.

Problem okresu przedawnienia dla odszkodowania za zakaz konkurencji ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I PK 56/12. SN uznał, że odszkodowanie wprawdzie nie jest roszczeniem ze stosunku pracy, ale jest z nim nierozerwalnie związane (ponieważ nie powstałoby, gdyby nie wcześniej istniejący stosunek pracy). W związku z tym odszkodowanie to przedawnia się tak jak roszczenia ze stosunku pracy, tj. z upływem 3 lat od daty wymagalności.

Image courtesy of scottchan / FreeDigitalPhotos.net

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: