Przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe

przez Kalina Jarosławska dnia 5 lipca 2014

Zgodnie z kodeksem pracy, jeżeli pracownik domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne bądź przywrócenia do pracy, a sąd ustali, że jest to niemożliwe lub niecelowe, jednocześnie stwierdzając, że rozwiązanie umowy o pracę było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, może zasądzić odszkodowanie.

Jest to bardzo ważne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Dla pracownika – ponieważ może wykluczyć powrót do pracy.

Dla pracodawcy – ponieważ stwarza mu możliwość uniknięcia powrotu do pracy niechcianego pracownika za cenę odszkodowania.

Osobiście, jeżeli w sporze o zasadność i prawidłowość rozwiązania stosunku pracy reprezentuję pracodawcę, poza zwyczajowym wnioskiem o oddalenie powództwa zawsze wnoszę o ewentualne zasądzenie odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy. W ten sposób poddaję pod ocenę sądu dodatkową kwestię, w której trzeba dokonać ustaleń faktycznych i zastosować kodeks pracy. W razie potrzeby wniesienia apelacji daje mi to szerszą  możliwość polemiki z sądem I instancji.

Żeby ustalić, czy przywrócenie do pracy jest niemożliwe bądź niecelowe, sąd musi ustalić związane z tym okoliczności faktyczne i wyjaśnić, dlaczego uważa, że wykluczają one powrót pracownika do pracy.

Przykładowo, z reguły przeciwko przywróceniu do pracy przemawia:

  • likwidacja stanowiska pracy i brak środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia (choć znam również orzeczenie SN, z którego wynika, że likwidacja stanowiska sama w sobie nie czyni przywrócenia do pracy niemożliwym lub niecelowym)
  • poważny konflikt z przełożonym, zwłaszcza zawiniony przez pracownika,
  • utrata zaufania do pracownika pełniącego istotną funkcję z powodu naruszenia przez niego prawa.

Trzeba jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymienione przykłady nie zawsze znajdą zastosowanie wprost. Zazwyczaj zatrudnienie nowego pracownika na miejsce zwolnionego nie wyłącza przywrócenia do pracy, podobnie długotrwałość postępowania sądowego.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Roman 6 sierpnia, 2014 o 03:19

Witam, poproszę o pomoc w zagadnieniu. Miałem umowę na czas nieokreślony. Przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Pracodawaca wysłał mi dyscyplinarkę. Czy jeżeli odwołam się do sądu, a sąd nie przywróci mnie do pracy, a jedynie zasądzi odszkodowanie, to idąc tym torem, będzie oczywiście zmiania wypowiedzenia dyscyplinarnego na zwolnienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia – którego de facto pracodawca nie mógl dokonać, gdyż byłem w trakcie zwolnienia lekarskiego.
Jak powyższe zagadnienie finalnie może wyglądąć ? czy bieg zdarzeń przy wgranej sprawie jest odwracany i wtedy pracodawca nie mogąc mnie zwolnić musi mnie jednak przyjąć do pracy lub zawrzeć dodatkową ugodę ?

dziękuję za pomoc
Roman

Odpowiedz

Roman 21 września, 2014 o 08:46

prszę o odpowiedż

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 7 listopada, 2014 o 21:02

Na blogu dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, natomiast nie działa on jako platforma bezpłatnych porad prawnych. W swojej indywidualnej sprawie proszę udać się do prawnika.

Odpowiedz

Jadwiga 12 września, 2014 o 16:41

Witam, proszę o podpowiedź w niżej przedstawionej sprawie: otrzymałam 3 miesięczne wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony, a jestem w okresie ochrony przedemerytalnej.Pracowałam ponad 15 lat.Przed podpisaniem wypowiedzenia uzmysłowiłam pracodawcy że wypowiedzenie jest nie zgodne z art 39 kodeksu pracy.Złożyłam pozew do sądu pracy o odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia bez określania kwoty.Ponieważ wynagrodzenie od paru lat podzielone było na płacę zasadniczą + premię uznaniową,a premia uznaniowa wynosiła zawsze ten sam procent i dostawałam ją zawsze; moje pytanie jest takie: jak powinno być wyliczone odszkodowanie, od wynagrodzenia z premią czy bez premii i czy powinnam to doprecyzować, jeśli tak, to w którym momencie?
Jak powinna być też naliczona odprawa, od płacy zasadniczej +premii, czy tylko od płacy zasadniczej?
Z góry dziękuje za podpowiedź.
Jadwiga

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 7 listopada, 2014 o 21:05

Doprecyzować zdecydowanie należy, i to jak najszybciej, zresztą powinien się o to upomnieć sam sąd. Natomiast pytanie o sposób wyliczenia odszkodowania wykracza poza ramy tego bloga i nadaje się na indywidualną poradę prawną. Trzeba bowiem ustalić charakter tej premii, a bez dokładnej rozmowy z Panią tego nie podejmuję się uczynić.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: