Rozwiązanie kazusu z 20 marca

przez Kalina Jarosławska dnia 28 marca 2011

We wpisie Kazus nt. wypowiedzenia umowy o pracę – czego może domagać się pracownik? przedstawiłam przypadek prawny i zaprosiłam Czytelników do podjęcia próby jego rozwiązania. Niestety nikt się nie pokusił – a szkoda. 🙂 Wobec tego ja zabieram głos – mój pogląd na tak przedstawioną sprawę jest następujący:

W opisanej sytuacji podstawowym problemem jest to, czy pracodawca złożył prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, tj. czy dochował formy pisemnej. Innymi słowy – należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedstawienie pracownikowi pisma o treści sugerującej wypowiedzenie zmieniające, lecz bez nowych warunków pracy i płacy, a potem doprecyzowanie ustne, iż chodzi o wypowiedzenie definitywne, stanowi pisemne oświadczenie o wypowiedzenie umowy o pracę.

Moim zdaniem – NIE.

Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że wypowiedzenie zmieniające i wypowiedzenie definitywne to odmienne rodzajowo instytucje prawa pracy. W pierwszym przypadku chodzi co do zasady o przekształcenie warunków umowy o pracę, które może prowadzić do jej rozwiązania (w zależności od wyboru pracownika). W drugim przypadku umowa o pracę rozwiązuje się bezwarunkowo z upływem okresu wypowiedzenia, a pracownik nie ma siły sprawczej, by to zmienić. W związku z tym nie można mieszać tych dwóch instytucji i uznać, że pismo sformułowane jako wypowiedzenie zmieniające (chociażby bez nowych warunków pracy i płacy), a następnie doprecyzowane ustnie jako wypowiedzenie definitywne powinno być traktowane jako wymagane prawem pisemne wypowiedzenie umowy o pracę.

W opisanej sytuacji pismo, które otrzymał pracownik, nie zawiera nowych warunków pracy i płacy, a zatem jako wypowiedzenie zmieniające jest niekompletne. To zaś powoduje, że nie odnosi skutku prawnego. Nie oznacza to jednak, że w związku z tym automatycznie może być traktowane jako wypowiedzenie definitywne. Tym bardziej zatem nie można uznać, że pracodawca złożył wypowiedzenie umowy o pracę w formie pisemnej.

Ostateczna konkluzja jest taka:

  • pismo wręczone pracownikowi jako wypowiedzenie zmieniające jest nieskuteczne, albowiem nie zawiera nowych warunków pracy i płacy;
  • brak jest podstaw, aby tak sformułowane pismo traktować jako wypowiedzenie definitywne;
  • w opisanej sytuacji wypowiedzenie umowy o pracę powoduje ustne oświadczenie pracodawcy, że zamierza zakończyć współpracę z pracownikiem, oraz ustne doprecyzowanie, że we wręczonym piśmie chodzi o wypowiedzenie definitywne (poprzez wskazanie, że fragmenty dotyczące zmian umowy o pracę są nieaktualne i nie będę brane pod uwagę);
  • wypowiedzenie ustne jest skuteczne i prowadzi do rozwiązania umowy o pracę;
  • jednakże wskutek niezachowania wymaganej formy pisemnej powinno zostać uznane za naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę na czas określony;
  • takie naruszenie uprawnia pracownika do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące.

Przypominam również, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie wymaga podania przyczyny. W związku z tym ewentualne roszczenia wobec pracodawcy w razie wypowiedzenia takiej umowy mogą opierać się wyłącznie na uchybieniach formalnych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: