Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – cz. III

autor: Kalina Jarosławska | 2 marca 2011

Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Aby pracodawca mógł zwolnić pracownika dyscyplinarnie na tej podstawie, muszą łącznie zaistnieć następujące okoliczności:

  • pracownik miał określone uprawnienia do wykonywania pracy – mówimy tu o uprawnieniach wymaganych przez prawo, a zatem grono pracowników objętych omawianym przepisem jest ograniczone (np. kierowca autobusów, projektant),
  • pracownik utracił te uprawnienia – zawieszenie uprawnień (np. zatrzymanie prawa jazdy) nie będzie zatem uprawniało pracodawcy do zwolnienia dyscyplinarnego, choć w zależności od okoliczności może usprawiedliwiać wypowiedzenie umowy o pracę,
  • utrata uprawnień była zawiniona – utrata uprawnień nastąpiła z winy pracownika (np. wskutek popełnienia wykroczenia lub przestępstwa)

Jeżeli w danym przypadku przesłanki te nie są spełnione, nie jest wykluczone wypowiedzenie umowy o pracę bądź zwolnienie dyscyplinarne z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (pod warunkiem, że zachowanie pracownika można w ten sposób zakwalifikować).

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: