Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – cz. III

przez Kalina Jarosławska dnia 2 marca 2011

Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Aby pracodawca mógł zwolnić pracownika dyscyplinarnie na tej podstawie, muszą łącznie zaistnieć następujące okoliczności:

  • pracownik miał określone uprawnienia do wykonywania pracy – mówimy tu o uprawnieniach wymaganych przez prawo, a zatem grono pracowników objętych omawianym przepisem jest ograniczone (np. kierowca autobusów, projektant),
  • pracownik utracił te uprawnienia – zawieszenie uprawnień (np. zatrzymanie prawa jazdy) nie będzie zatem uprawniało pracodawcy do zwolnienia dyscyplinarnego, choć w zależności od okoliczności może usprawiedliwiać wypowiedzenie umowy o pracę,
  • utrata uprawnień była zawiniona – utrata uprawnień nastąpiła z winy pracownika (np. wskutek popełnienia wykroczenia lub przestępstwa)

Jeżeli w danym przypadku przesłanki te nie są spełnione, nie jest wykluczone wypowiedzenie umowy o pracę bądź zwolnienie dyscyplinarne z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (pod warunkiem, że zachowanie pracownika można w ten sposób zakwalifikować).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: