Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – cz. IV

przez Kalina Jarosławska dnia 4 marca 2011

W poprzednich postach pisałam o sytuacjach, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.  Informacje te trzeba uzupełnić o garść wskazówek natury formalnej i praktycznej.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że możliwość zastosowania „dyscyplinarki” jest ograniczona w czasie i nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Oznacza to, że jeżeli pracodawca nie rozwiąże umowy o pracę w ustawowym terminie, traci prawo do zastosowania zgodnego z Kodeksem pracy zwolnienia dyscyplinarnego na podstawie danej przyczyny. Jeżeli jednak to uczyni, rozwiązanie umowy o pracę – choć naruszające Kodeks pracy – będzie skuteczne, natomiast pracownikowi przysługują roszczenia w stosunku do pracodawcy.

Ważne jest również, aby w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazać przyczynę rozwiązania.

Nie wystarczy przy tym wskazać bądź zacytować przepis. Trzeba podać konkretne zachowanie pracownika, które w ocenie pracodawcy spełnia jeden lub więcej warunków zwolnienia dyscyplinarnego. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być bowiem dla pracownika wiadoma.

Obowiązek podania przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego dotyczy wszystkich typów umów o pracę, tj. nie tylko umów na czas nieokreślony, ale również na czas określony czy na okres próbny.

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: