Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – cz. IV

autor: Kalina Jarosławska | 4 marca 2011

W poprzednich postach pisałam o sytuacjach, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.  Informacje te trzeba uzupełnić o garść wskazówek natury formalnej i praktycznej.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że możliwość zastosowania „dyscyplinarki” jest ograniczona w czasie i nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Oznacza to, że jeżeli pracodawca nie rozwiąże umowy o pracę w ustawowym terminie, traci prawo do zastosowania zgodnego z Kodeksem pracy zwolnienia dyscyplinarnego na podstawie danej przyczyny. Jeżeli jednak to uczyni, rozwiązanie umowy o pracę – choć naruszające Kodeks pracy – będzie skuteczne, natomiast pracownikowi przysługują roszczenia w stosunku do pracodawcy.

Ważne jest również, aby w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazać przyczynę rozwiązania.

Nie wystarczy przy tym wskazać bądź zacytować przepis. Trzeba podać konkretne zachowanie pracownika, które w ocenie pracodawcy spełnia jeden lub więcej warunków zwolnienia dyscyplinarnego. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być bowiem dla pracownika wiadoma.

Obowiązek podania przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego dotyczy wszystkich typów umów o pracę, tj. nie tylko umów na czas nieokreślony, ale również na czas określony czy na okres próbny.

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. 

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: