Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Czego czytelnicy szukali na blogu – listopad 2013

autor: Kalina Jarosławska | 8 grudnia 2013

W umowie o pracę można wyłączyć wypowiedzenie zmieniające

autor: Kalina Jarosławska | 15 września 2013

Czy pracownik może dokonać wypowiedzenia zmieniającego?

autor: Kalina Jarosławska | 28 lipca 2013

Odprawa pieniężna po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony

autor: Kalina Jarosławska | 16 grudnia 2012

Zwolnienie od pracy na… poszukiwanie pracy

autor: Kalina Jarosławska | 9 września 2012

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa pieniężna

autor: Kalina Jarosławska | 18 sierpnia 2012

Rozwiązanie kazusu z 20 marca

autor: Kalina Jarosławska | 28 marca 2011