Ustalenie istnienia stosunku pracy a wypowiedzenie

przez Kalina Jarosławska dnia 30 sierpnia 2012

Jaki związek ma ustalenie istnienia stosunku pracy z wypowiedzeniem umowy o pracę?

Bardzo bliski.

Stwierdzenie, że strony łączy umowa o pracę (a nie np. umowa cywilnoprawna), a także ustalenie, czy jest to umowa na czas określony lub nieokreślony (a zwłaszcza to drugie) ma kapitalne znaczenie dla procedury rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Ustalenie istnienia stosunku pracy może być osobną sprawą sądową.

Jest tak wówczas, gdy pracownikowi chodzi przede wszystkim o stwierdzenie, że przysługują mu uprawnienia ze stosunku pracy, np. urlop wypoczynkowy albo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, a także – że powinien być ubezpieczony w ZUS w odpowiednim zakresie. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy może wytoczyć również inspektor pracy. Nie musi ono być bezpośrednio połączone z kwestią rozwiązania domniemanej umowy o pracę, choć oczywiście wyrok ustalający istnienie stosunku pracy określonego rodzaju przesądza na przyszłość tryb dokonania zwolnienia.

Bywa też tak, że problem istnienia umowy o pracę – na czas określony lub nie – pojawia się przy okazji sporu o sposób rozwiązania tejże umowy. Najczęstsza sytuacja to taka, w której pracodawca wypowiada umowę o pracę działając w przeświadczeniu, że ma ona charakter stosunku pracy na czas określony. Nie podaje więc przyczyny wypowiedzenia i stosuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Pracownik, który się z tym nie zgadza, odwołuje się do sądu pracy twierdząc, że strony łączy umowa o pracę na czas nieokreślony, a zatem pracodawca powinien był podać przyczynę wypowiedzenie i przyjąć dłuższy okres wypowiedzenia (zazwyczaj).

W takim procesie, aby rozstrzygnąć spór, sąd musi najpierw ustalić, czy rzeczywiście strony łączyła umowa o pracę na czas nieokreślony. Dopiero po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie sąd może ocenić prawidłowość wypowiedzenia stosunku pracy.

W mojej ocenie nie jest również wykluczone, aby po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej pracownik dowodził przed sądem, że w istocie była to umowa o pracę (na czas określony lub nie) i stosownie do tego dochodził odpowiednich roszczeń związanych z nieuzasadnionym bądź niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: