Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Ustawowo wydłużone okresy wypowiedzenia umowy o pracę

autor: Kalina Jarosławska | 16 lutego 2013

Dawno temu pisałam o ustawowych okresach wypowiedzenia określonych w Kodeksie pracy. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło – te okresy nadal obowiązują.

Pisałam również o możliwości umownego wydłużenia ustawowych okresów wypowiedzenia. Przypomnę: co do zasady nie jest to zakazane, ale w razie sporu sądowego podlega weryfikacji pod kątem korzyści dla pracownika.

Dzisiaj natomiast chciałam opowiedzieć Ci o sytuacjach, kiedy dłuższe okresy wypowiedzenia albo mechanizmy ich wydłużenia wprost wynikają z przepisów. Chodzi tutaj o przepisy regulujące niektóre prawa i obowiązki pracowników w sposób szczególny – odmienny od Kodeksu pracy. Tego typu przepisy nazywamy pragmatykami służbowymi.

Weźmy na przykład nauczycieli, zarówno akademickich jak i nauczających w szkołach powszechnych (podstawówkach, gimnazjach, liceach).

Z ustawy o szkolnictwie wyższym wynika, że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z nauczycielem akademickim następuje z końcem semestru. Czas trwania semestrów określają przepisy wewnętrzne danej szkoły wyższej. Jeżeli więc wypowiedzenie zostanie dokonane w trakcie semestru, to i tak stosunek pracy ustaje na jego koniec, nawet jeżeli okres wypowiedzenia wynikający z Kodeksu pracy upłynie wcześniej. Nauczyciel akademicki może więc zyskać dodatkowy czas – w skrajnych przypadkach może to być nawet kilka dodatkowych miesięcy trwania stosunku pracy.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach powszechnych objęci są dość rozbudowanym – uprzywilejowanym – systemem rozwiązywania stosunków pracy i w tym zakresie nie stosuje się do nich Kodeksu pracy. Wszystko to jest opisane w Karcie Nauczyciela. Na przykład, umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z nauczycielem rozwiązuje się za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, na koniec roku szkolnego.

Poza tym Karta Nauczyciela przewiduje mnóstwo scenariuszy rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunków pracy nauczycieli, w zależności od rodzaju umowy o pracę i stopnia awansu zawodowego – trzeba bardzo dokładnie przeanalizować sytuację nauczyciela i jego uprawnienia, żeby ustalić, który scenariusz jest właściwy.

{ liczba komentarzy: 2 }

Justyna Styczeń 13, 2015 o 08:51

Witam serdecznie, czy istnieje możliwość rozwiązania umowy z uczelnią wyższą przed końcem semestru w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania (przy czym nie jest możliwe z różnych przyczyn rozwiązanie za porozumieniem stron, ani zwolnienie lekarskie)?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Marzec 19, 2015 o 22:40

To zależy, trudno mi odpowiedzieć na tak ogólnie postawione pytania. Każda sytuacja jest inna.

Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: