Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Wypowiedzenie umowy o pracę – co napisać w odwołaniu do sądu pracy? Cz. I

autor: Kalina Jarosławska | 29 maja 2011

Jak wiemy, w wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. O co właściwie tutaj chodzi i jak się za to zabrać?

Jak napisać odwołanie do sądu pracy?

Odwołanie pracownika do sądu pracy to po prostu pozew, w którym trzeba napisać, czego domagamy się od pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Pozew rozpoczyna proces sądowy, w ramach którego sąd będzie badał, która strona ma rację, przeprowadzając w tym celu postępowanie dowodowe.

W pozwie powinniśmy dokładnie sformułować żądanie kierowane do pracodawcy. Jego treść będzie zależała od kilku czynników:

  • od rodzaju roszczeń, jakie przyznaje Kodeks pracy;
  • od rodzaju umowy o pracę;
  • od efektu, jaki chcemy osiągnąć, tzn. czy chcemy dalej pracować u pracodawcy, który nas zwolnił, czy też nie.

Najpierw poświęcę kilku słów roszczeniom związanym z umową o pracę na czas nieokreślony.

Roszczenia pracownika w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Kodeks pracy przyznaje dwa rodzaje roszczeń w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem:

  • roszczenie zmierzające do zachowania stosunku pracy, tj. roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne bądź o przywrócenie do pracy – to ostatnie, jeżeli umowa o pracę już się rozwiązała lub
  • roszczenie o odszkodowanie.

Wybór roszczenia należy do pracownika.

Zazwyczaj pracownicy domagają się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, ponieważ chcą dalej pracować. Żądanie takie jest aktualne dopóty, dopóki trwa umowa o pracę, tzn. dopóki nie skończy się okres wypowiedzenia. Ponieważ jednak procesy sądowe trwają co najmniej kilka miesięcy do wydania wyroku w I instancji, umowa o pracę zazwyczaj zdąży się rozwiązać nawet przy najdłuższym ustawowym okresie wypowiedzenia – wówczas żądanie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne przekształca się w żądanie przywrócenia do pracy i tak będzie traktowane przez sąd (pracownik nie musi modyfikować żądania).

Poza tym Kodeks pracy przewiduje dodatkowe roszczenie dla pracownika, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy – pracownikowi takiemu przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, zasadniczo nie dłużej jednak niż 2 miesiące. Roszczenie to jest warunkowe, tzn. pracownik może się domagać wynagrodzenia tylko wówczas, gdy podejmie pracę.

Jeżeli nie chcemy dalej pracować u pracodawcy, który nas zwolnił, a uważamy, że uczynił to bezpodstawnie lub niezgodnie z prawem, możemy żądać odszkodowania. Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. O wysokości odszkodowania ostatecznie decyduje sąd, choć oczywiście pracownik w pozwie powinien wskazać kwotę, jakiej się domaga. Granice wysokości odszkodowania, choć nawiązują do ustawowych okresów wypowiedzenia, nie oznacząją, że pracownikowi z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia można zasądzić wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za ten okres. Sąd ma prawo zasądzić trzymiesięczne odszkodowanie pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

{ liczba komentarzy: 8 }

rafal Lipiec 3, 2011 o 01:56

Droga Pani, co do wysokości odszkodowania to chyba jednak sąd pracownikowi z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, nie może zasądzić odszkodowania w kwocie mniejszej niż wysokość 3 miesięcznego wynagrodzenia, jak Pani pisze (cyt. dwutygodniowe odszkodowanie pracownikowi, którego okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.) Zgodnie z art. 47(1) ewidentnie granica dolna jak i górna wynagrodzenia jest w tym wypadku TA SAMA = 3 miesięczne zarobki.

Pozdrawiam
rafal

Odpowiedz

Kalina Jaroslawska Lipiec 3, 2011 o 11:21

Dziękuję za zwrócenie uwagi. Rzeczywiście nieco się zagalopowałam w przyznawaniu sądowi swobody co do ustalania kwoty odszkodowania – w odniesieniu do wypowiedzenia trzymiesięcznego wysokość odszkodowania jest sztywno ustalona. Nieścisłość już poprawiona.

Odpowiedz

Wojciech Styczeń 14, 2013 o 21:32

Witam
Proszę napisać jakie są najczęściej używane argumenty pracowników odwołujących się od wypowiedzenia, którzy uznają ej za bezzasadne a jaki jeśli można mu zarzucić niezgodność z prawem (jakie błędy w wypowiedzeniach najczęściej popełniają pracodawcy). A jeśli już gdzieś był omawiany ten temat to proszę o linka. Pozdrawiam i dziekuje

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Styczeń 16, 2013 o 23:58

Oczekuje Pan ode mnie rzeczy niemożliwej. Argumenty podnoszone przez pracowników w celu wykazania bezzasadności wypowiedzenia są tak różne jak przyczyny, które wskazują pracodawcy. Nie ma tu jednego wzorca, którym można by się kierować; wszystko zależy od specyfiki pracy.

Wypowiedzenie niezgodne z prawem to takie, które narusza wymogi formalne albo zakazy wypowiadania/rozwiązywania umów o pracę.

Odpowiedz

Nadia Marzec 1, 2014 o 09:27

dzien dobry. mam taką sytuację: jestem w ciąży(6 tyg) i dostałam wypowiedzenie. wiem ze musze od niego sie odwolac tylko nie wiem jak napisac te odwolanie….prosze mi pomoc/, i jescze – siedziba firmy miesci sie w sopocie, a ja pracuje w dzialie warszwskim…czy muszę jjechać do sądu do Gdańska czy mogę odwołać sie w sądzie w warszawie

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Marzec 1, 2014 o 16:37

Wzory pozwów do sądu znajdzie Pani tu: http://rozwiązanie-umowy-o-pracę.pl/category/wzory/

Jeżeli wykonuje Pani pracę w Warszawie, może się Pani odwołać do właściwego sądu warszawskiego. Pisałam o tym tu: http://rozwiązanie-umowy-o-pracę.pl/odwolanie-od-wypowiedzenia-umowy-o-prace-do-jakiego-sadu/

Odpowiedz

Jerzy Czerwiec 3, 2014 o 09:41

Uprzejmie proszę o odpowiedź na dwa, niżej zamieszczone pytania.
Pytanie 1
Co jest wartością przedmiotu sporu w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę? Zostałem zwolniony z pracy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem i zamierzam ubiegać się o odszkodowanie. Moje miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło ok. 9 000,00 zł. Czy przedmiotem sporu jest moje roczne wynagrodzenie brutto, czy też maksymalna wartość odszkodowania tj. trzymiesięczne wynagrodzenie brutto?
Pytanie 2
W okresie wypowiedzenie ukończę 40 rok pracy. Jestem zatrudniony w administracji rządowej. Czy należy mi się nagroda jubileuszowa ?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Czerwiec 7, 2014 o 19:56

Przy roszczeniu o odszkodowanie wartością przedmiotu sporu jest dochodzona kwota pieniężna.

Jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki nabycia prawa do nagrody, to tak – pewnie się należy, ale sama informacja o stażu pracy to za mało, żeby odpowiedzieć konkretnie.

Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: