Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Wypowiedzenie umowy o pracę – co napisać w odwołaniu do sądu pracy? Cz. II

autor: Kalina Jarosławska | 11 czerwca 2011

Umowy terminowe

Przez terminowe umowy o pracę rozumiem się przede wszystkim umowę na okres próbny i umowy na czas określony. Trzeba pamiętać, że wypowiadając tego typu umowę pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia, a zatem odwołanie do sądu pracy nie może opierać się na tym, że wypowiedzenie było nieuzasadnione. Podstawą odwołania musi być naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów terminowych; najczęściej będzie to uchybienie formalne (np. wypowiedzenie ustne zamiast obowiązkowego pisemnego) lub naruszenie zakazu wypowiadania (np. osobie podlegającej ochronie przedemerytalnej bądź w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

Roszczenia pracownika w razie wypowiedzenia terminowej umowy o pracę

W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia terminowej umowy o pracę pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Oznacza to, że co do zasady pracownik nie może domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne ani żądać przywrócenia do pracy.

Odszkodowanie przysługuje w następującej wysokości:

  • w razie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny – w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać;
  • w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony – w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Zilustrujmy to na przykładzie:

Umowa o pracę na czas określony została zawarta na czas od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. i dopuszczała możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. 2 grudnia 2010 r. pracodawca ustnie wypowiedział umowę, która rozwiązała się 18 grudnia 2010 r. Umowa miała trwa jeszcze prawie 3,5 miesiąca, ale pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia maksymalnie za 3 miesiące z uwagi na ograniczenie wynikające z Kodeksu pracy.

Ograniczenie zakresu roszczeń nie ma zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony pracownicy w okresie ciąży bądź urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że takie osoby mogą żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy wraz z wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy bądź domagać się odszkodowania – zakres roszczeń jest taki sam, jak przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: