Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór dla pracodawcy

przez Kalina Jarosławska dnia 16 lutego 2011

W dzisiejszym wpisie prezentuję przykładową treść oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Więcej wzorów i informacji na ten temat znajdziesz w moim ebooku, który możesz ściągnąć za darmo – zerknij na lewą stronę bloga 🙂

miejsce i data

dane pracodawcy: nazwa i adres/pieczęć

dane pracownika: imię nazwisko/adres/stanowisko


OŚWIADCZENIE

O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

Na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w imieniu nazwa pracodawcy z  siedzibą w miejscowość niniejszym rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą z Panem/Panią w dniu data, z zachowaniem dwutygodniowego/jednomiesięcznego/trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu data.

Przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę stanowi: opis przyczyny.

W oparciu o art. 167[1] Kodeksu pracy w imieniu nazwa pracodawcy w okresie wypowiedzenia w dniach daty od-do udzielam Panu/Pani urlopu wypoczynkowego w wymiarze liczba dni.

Jednocześnie informuję, że od niniejszego wypowiedzenia służy Panu/Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego dokładna nazwa sądu rejonowego + jego dokładny adres. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

podpis osoby działającej w imieniu pracodawcy

Kwituję odbiór:

miejsce, data

podpis pracownika

UWAGI:

  • miejsca zaznaczone pogrubioną kursywą należy zastąpić odpowiednimi danymi
  • wzór może zostać wykorzystany do wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, jeżeli została w niej przewidziana taka możliwość, przy czym w takim przypadku należy wpisać odpowiedni okres wypowiedzenia (najczęściej dwutygodniowy) i usunąć punkt dotyczący przyczyny wypowiedzenia
  • okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależniony jest od stażu pracownika u danego pracodawcy
  • można, a nawet powinno się (z punktu widzenia pracodawcy dla celów późniejszego ewentualnego procesu), podać więcej niż jedną przyczynę wypowiedzenia – można to uczynić w punktach, krótko opisując zdarzenia bądź okoliczności, które uzasadniają wypowiedzenie
  • punkt dotyczący urlopu wypoczynkowego nie jest niezbędny dla prawidłowości oświadczenia o wypowiedzeniu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: