Wypowiedzenie zmieniające – brak zgody na nowe warunki a odwołanie do sądu pracy

przez Kalina Jarosławska dnia 28 czerwca 2014

Jak pisałam w poprzednim poście, aby odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego, nie trzeba koniecznie odmawiać przyjęcia nowych warunków. Można je przyjąć, tym samym zabezpieczając sobie trwanie stosunku pracy, i jednocześnie się odwołać.

Jeżeli pracownik nie zgodził się na przyjęcie nowych warunków, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Fakt odwołania się do sądu nie wstrzymuje tego skutku.

Pracownik może dochodzić jednego z dwóch roszczeń: odszkodowania lub przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli pracownik nie wyraził zgody na nowe warunki i dochodzi odszkodowania, to niezależnie od wyniku procesu sądowego umowa o pracę rozwiązuje się definitywnie. Przy takim roszczeniu nie ma możliwości powrotu do pracy (chyba że pracodawca dobrowolnie wyrazi na to zgodę, a pracownik taką propozycję zaakceptuje).

Natomiast jeżeli pracownik dochodzi przywrócenia do pracy po odmowie przyjęcia nowych warunków, to nawet w razie korzystnego dla niego wyroku będzie miał przerwę w zatrudnieniu – od dnia, w którym umowa o pracę się rozwiązała do dnia zgłoszenia gotowości podjęcia pracy. W tym czasie można rzecz jasna pracować gdzie indziej.

Co więcej, kodeks pracy umożliwia bardzo szybkie rozstanie się z nowym pracodawcą, jeżeli pracownik chce wrócić do dawnego zakładu pracy wskutek sądowego przywrócenia go do pracy. Otóż pracownik może rozwiązać umowę o pracę z nowym pracodawcą bez wypowiedzenia, za 3-dniowym uprzedzeniem, w terminie 7 dni od przywrócenia do pracy. Trzeba być jednak ostrożnym, ponieważ w praktyce mogą powstać spory na tle powrotu do dawnej pracy, które, niezależnie od tego, że pracodawca może nie mieć racji, zazwyczaj znowu trafiają do sądu. O takim sporze pisałam m. in. w poście Wynagrodzenie pracownika przywróconego, lecz niedopuszczonego do pracy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: