Wypowiedzenie zmieniające – zgoda na nowe warunki a odwołanie do sądu pracy

przez Kalina Jarosławska dnia 21 czerwca 2014

Zanim przejdę do sedna, krótko przypomnę, że pracownik może zgodzić się – bądź nie – na nowe warunki pracy i płacy zaproponowane mu w ramach wypowiedzenia zmieniającego.

W razie wyrażenia zgody nowe warunki wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy trwa dalej.

Jak taka sytuacja wpływa na możliwość odwołania się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy?

Odpowiedź jest prosta: nie wpływa. Odmowa wyrażenia zgody nie jest przesłanką odwołania od wypowiedzenia zmieniającego. Można się odwołać do sądu pracy i zgodzić na nowe warunki. Jedno drugiego nie wyklucza, choć wydaje się wzajemnie sprzeczne. W ten sposób postąpi pracownik, który chce utrzymać stosunek pracy.

Pracownik odwołujący się od wypowiedzenia zmieniającego ma, jak przy każdym wypowiedzeniu, do wyboru dwa roszczenia: odszkodowanie lub uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach (jeżeli w trakcie procesu upłynie okres wypowiedzenia).

Jeżeli pracownik dochodzi odszkodowania i wyraził zgodę na nowe warunki, to niezależnie od wyniku procesu sądowego umowa o pracę pozostanie w kształcie zmienionym wypowiedzeniem zmieniającym. Odszkodowanie będzie więc swoistą rekompensatą za nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem wypowiedzenie, ale nie przywróci poprzednich warunków pracy.

Jeżeli pracownik chce utrzymać stosunek pracy i jednocześnie starać się o powrót do starych warunków, powinien – pomimo akceptacji wypowiedzenia zmieniającego – dochodzić przywrócenia do pracy na warunkach dotychczasowych.

W kolejnym poście napiszę, co się dzieje w przypadku, gdy pracownik odwoła się do sądu pracy i jednocześnie odmówi przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: