Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Zakaz konkurencji na czas po ustaniu stosunku pracy nie przechodzi na innego pracodawcę

autor: Kalina Jarosławska | 4 września 2015

Chodzi mi o „innego pracodawcę” w rozumieniu art. 231 § 1 k.p., zgodnie z którym w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Na tle tak sformułowanego przepisu powstało pytanie, czy inny pracodawca staje się również stroną umowy o zakazie konkurencji, który obowiązywać ma po ustaniu stosunku pracy.

Zagadnienie to stanęło przed Sądem Najwyższym wskutek wniesienia przez „innego pracodawcę” skargi kasacyjnej w sprawie, w której sądy dwóch niższych instancji zasądziły na rzecz pracownika odszkodowanie w związku z przestrzeganiem zakazu konkurencji ustalonego w umowie zawartej z pracodawcą-poprzednikiem.

W wyroku z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I PK 123/14) SN uznał, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie przechodzi na „innego pracodawcę”, a to dlatego, że:

  • umowa ta, ze względu na swój szczególny charakter, wykazuje odrębności wobec umowy o pracę, a przede wszystkim aktualizuje się już po rozwiązaniu stosunku pracy, a zatem nie jest elementem tego stosunku (choć jest z nim ściśle związana),
  • odszkodowanie przewidziane w takiej umowie nie stanowi wynagrodzenia za pracę ani innego świadczenia związanego z pracę, a więc nie jest objęte pojęciem „warunków umowy o pracę” czy też „treści stosunku pracy”.

W konsekwencji na „innego pracodawcę” nie przechodzi obowiązek wypłaty odszkodowania w razie przestrzegania zakazu konkurencji.

{ liczba komentarzy: 3 }

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 11:20

Ciekawe orzeczenie. A jakie była dotychczas praktyka sądów niższej instancji w tym zakresie?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Listopad 6, 2015 o 18:04

Dotychczas raczej uznawano, że umowa o zakazie konkurencji wiąże pracodawcę-następcę.

Odpowiedz

Kamil Kaliciński adwokat rozwody w Warszawie Czerwiec 1, 2017 o 13:51

Bardzo dobrze, że się stało tak jak się stało. Prawo z zakresu konkurencji jest ciężkim tematem, no ale to orzeczenie je upraszcza:)

Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis: