Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Zwolnienie od pracy na… poszukiwanie pracy

autor: Kalina Jarosławska | 9 września 2012

Pracodawca wypowiadający umowę o pracę musi pamiętać, że w niektórych przypadkach w okresie wypowiedzenia ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Obowiązek ten dotyczy wyłącznie wypowiedzenia wynoszącego co najmniej 2 tygodnie, czyli znajdzie zastosowanie wówczas, gdy pracodawca wypowiada:

  • umowę o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące,
  • umowę o pracę na czas określony, jeżeli została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zawiera klauzulę dopuszczającą wypowiedzenie,
  • umowę o pracę na czas nieokreślony.

Wymiar zwolnienia wynosi:

  • 2 dni robocze – w przypadku 2-tygodniowego i 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze – w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, także wówczas, gdy został on skrócony do 1 miesiąca w trybie art. 36 [1] Kodeksu pracy.

W czasie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie wejdzie w grę również wówczas, gdy wskutek odmowy przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego umowa o pracę zmierza do rozwiązania.

Trzeba pamiętać, że dni wolne nie przysługują pracownikowi, który sam wypowiedział umowę o pracę.

Jeżeli chodzi o konkretny termin, w którym pracownik będzie mógł wykorzystać zwolnienie, najlepiej jest, jeżeli zostanie to uzgodnione z pracodawcą. Nie widzę jednak przeszkód, aby pracodawca wskazał pracownikowi konkretną datę zwolnienia już w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta czasu wolnego, o którym piszę, nie przysługuje mu z tego tytułu żaden ekwiwalent. Zwolnienie na poszukiwanie pracy można bowiem wykorzystać wyłącznie w naturze.

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: