Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Porady online

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Odprawa i odszkodowanie: odprawa w nowej tarczy antykryzysowej 22 maja 2020 r. (w zeszły piątek) rząd złożył w sejmie projekt tarczy kryzysowej 4.0. Można tam znaleźć kilka ciekawych rzeczy, o których jeszcze napiszę. Na początek przyjrzałam się pomysłowi związanemu z ograniczeniem wysokości świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Odprawa i […]

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Kalina Jarosławska02 czerwca 2015Komentarze (0)

Czy można skrócić okres wypowiedzenia? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca. Widzę tutaj co najmniej dwie możliwe sytuacje: Po pierwsze, strony mogą uzgodnić skrócenie okresu wypowiedzenia. Podstawę do tego daje art. 36 § 6 kodeksu pracy, zgodnie z którym: Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin […]

Zerknij na taką sytuację: Zawarłeś/zawarłaś z pracodawcę porozumienie, mocą którego umowa o pracę rozwiąże się za miesiąc. Nadal masz przychodzić do pracy, być może wdrożyć na swoje miejsce następcę. Ale tego nie robisz. Opuszczasz dni w pracy, czujesz, że już nie musisz się starać, w końcu niedługo odchodzisz i masz zagwarantowane, że w świadectwie pracy […]

Wiem, że tytuł posta jest trochę enigmatyczny, ale często trudno w skrócie zasygnalizować, o co dokładnie chodzi. A chodzi o sytuację, w której pracodawca wysyła pracownikowi świadectwo pracy bez wcześniejszego oświadczenia o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy albo porozumienia stron. Jak potraktować taką sytuację? To zależy od wielu czynników. Generalnie przyjmuje się, że oświadczenie woli pracodawcy zmierzające […]

Ugoda sądowa – wzór

Kalina Jarosławska20 marca 20134 komentarze

Dzisiaj chcę pokazać Ci, jak może wyglądać ugoda sądowa. Oto jedna z propozycji, obejmująca wypłatę świadczenia pieniężnego oraz zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę.  UGODA Strony wyrażają zgodną wolę co do polubownego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w ____________, ____ Wydział Pracy (i Ubezpieczeń Społecznych), sygn. akt ____. W związku z tym pozwany […]