Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za zakaz konkurencji

Kalina Jarosławska25 maja 2013Komentarze (0)

Jeżeli upływa okres przedawnienia, strona zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia może tego uniknąć, podnosząc w procesie zarzut przedawnienia.

Okresy przedawnienia mają zróżnicowaną długość, przy czym w prawie pracy podstawowy okres przedawnienia to 3 lata – dla roszczeń ze stosunku pracy. Z upływem 3 lat przedawnia się np. roszczenie o wynagrodzenie czy roszczenie o ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

W praktyce pojawiło się pytanie, jaki okres przedawnienia należy stosować do roszczeń pracownika o odszkodowanie za zachowanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Problem wziął się stąd, że takie roszczenia nie są stricte roszczeniami ze stosunku pracy i nie wiadomo było, czy można do nich stosować okres 3-letni, o którym wspomniałam wyżej. Jeżeli zaś nie 3-letni, to wchodziłby w grę 10-letni okres przedawnienia określony w Kodeksie cywilnym.

Sama miałam jakiś czas temu podobny dylemat i trudno było mi dać klientowi jasną odpowiedź, pewną na 100%. Osobiście skłaniałam się do okresu 10-letniego, ze względu właśnie na fakt, że odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie uważałam za roszczenie ze stosunku pracy, gdyż po prostu taki stosunek już nie istniał. Ostrzegłam jednak klienta, że w razie sporu sąd może mieć inne zdanie i zawsze lepiej, dla pewności, zmieścić się w okresie 3-letnim.

Ogólnie swoich praw przed sądem lepiej dochodzić wcześniej niż później, chociażby z tego względu, że w miarę upływu czasu świadkowie zapominają ważne fakty, a dokumenty potrafią się zawieruszyć w niewiadomym miejscu.

Problem okresu przedawnienia dla odszkodowania za zakaz konkurencji ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I PK 56/12. SN uznał, że odszkodowanie wprawdzie nie jest roszczeniem ze stosunku pracy, ale jest z nim nierozerwalnie związane (ponieważ nie powstałoby, gdyby nie wcześniej istniejący stosunek pracy). W związku z tym odszkodowanie to przedawnia się tak jak roszczenia ze stosunku pracy, tj. z upływem 3 lat od daty wymagalności.

Image courtesy of scottchan / FreeDigitalPhotos.net

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 656 336e-mail: info@jmslegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: